tirsdag 29. desember 2015

torsdag 24. september 2015

fredag 18. september 2015

Jesu hjerte utenom påsketiden :-)


The Litany Of The Sacred Heart Of Jesus 
Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of Heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Heart of Jesus, Son of the Eternal Father, Have mercy on us. Heart of Jesus, Formed by the Holy Ghost in the womb of the Virgin Mother, Have mercy on us. Heart of Jesus, Substantially united to the Word of God, Have mercy on us. Heart of Jesus, Of Infinite Majesty, Have mercy on us. Heart of Jesus, Holy Temple of God, Have mercy on us. Heart of Jesus, Tabernacle of the Most High, Have mercy on us. Heart of Jesus, House of God and Gate of Heaven, Have mercy on us. Heart of Jesus, Burning Furnace of charity, Have mercy on us. Heart of Jesus, Vessel of Justice and love, Have mercy on us. Heart of Jesus, Full of goodness and love, Have mercy on us. Heart of Jesus, Abyss of all virtues, Have mercy on us. Heart of Jesus, Most worthy of all praises, Have mercy on us. Heart of Jesus, King and center of all hearts, Have mercy on us. Heart of Jesus, In Whom are all the treasures of wisdom and knowledge, Have mercy on us. Heart of Jesus, In Whom dwelleth all the fulness of the Divinity, Have mercy on us. Heart of Jesus, in Whom the Father is well pleased, Have mercy on us. Heart of Jesus, Of Whose fullness we have all received, Have mercy on us. Heart of Jesus, Desire of the everlasting hills, Have mercy on us. Heart of Jesus, Patient and abounding in mercy, Have mercy on us. Heart of Jesus, Rich unto all who call upon Thee, Have mercy on us. Heart of Jesus, Fountain of life and holiness, Have mercy on us. Heart of Jesus, Atonement for our sins, Have mercy on us. Heart of Jesus, Filled with reproaches, Have mercy on us. Heart of Jesus, Bruised for our offenses, Have mercy on us. Heart of Jesus, Made obedient unto death, Have mercy on us. Heart of Jesus, Pierced with a lance, Have mercy on us. Heart of Jesus, Source of all consolation, Have mercy on us. Heart of Jesus, Our Life and Resurrection, Have mercy on us. Heart of Jesus, Our Peace and Reconciliation, Have mercy on us. Heart of Jesus, Victim for our sins, Have mercy on us. Heart of Jesus, Salvation of those who hope in Thee, Have mercy on us. Heart of Jesus, Hope of those who die in Thee, Have mercy on us. Heart of Jesus, Delight of all the Saints, Have mercy on us. Lamb of God Who takest away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God Who takest away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God Who takest away the sins of the world, Have mercy on us. Jesus, meek and humble of heart, Make our hearts like unto Thine.

Let us pray. Almighty and eternal God, look upon the Heart of Thine most-beloved Son, and upon the praises and satisfaction He offers Thee in the name of sinners; and appeased by worthy homage, pardon those who implore Thy mercy, in Thy Great Goodness in the name of the same Jesus Christ Thy Son, Who liveth and reigneth with Thee, in the unity of the Holy Ghost, world without end. Amen.

lørdag 29. august 2015

tirsdag 25. august 2015

fredag 21. august 2015

lørdag 6. juni 2015

torsdag 4. juni 2015

Lauda Sion Salvatorem

Lauda Sion Salvatorem LH5241 Lauda Sion Salvatorem, / lauda ducem et pastorem, / in hymnis et canticis.
2 Quantum potes, tantum aude: / Quia maior omni laude, / nec laudare sufficis.
3 Laudis thema specialis, / panis vivus et vitalis / hodie proponitur.
4 Quem in sacræ mensa cenæ, / turbæ fratrum duodenæ / datum non ambigitur.
5 Sit laus plena, sit sonora, / sit iucunda, sit decora / mentis iubilatio.
6 Dies enim solemnis agitur, / in qua mensæprima recolitur. / huius institutio.
7 In hac mensa novi Regis, / novum Pascha novæ legis, / phase vetus terminat.
8 Vetustatem novitas, / umbram fugat veritas, / noctem lux eliminat.
9 Quod in cena Christus gessit, faciendum hoc expressit / in sui memoriam.
10 Docti sacris institutis, / panem, vinum in salutis / consecramus hostiam.
11 Dogma datur christianis, / quod in carnemtransit panis, / et vinum in sanguinem.
12 Quod non capis, quod non vides, / animosa firmat fides, / præter rerum ordinem.
13 Sub diversis speciebus, / signis tantum, et non rebus, / latentres eximiæ.
14 Caro cibus, sanguis potus / Manet tamen Christus totus / sub utraque specie.
15 A sumente non concisus, / non confractus, non divisus: / Integer accipitur.
16 Sumit unus, sumunt mille: / Quoantum isti, tantum ille: / Nec sumptus consumitur.
17 Sumunt boni, sumunt mali: / Sorte tamen i inæquali, / Vitæ vel interitus.
18 Mors et malis, vita bonis: / Vide paris sumptionis / quam sit dispar exitus.
19 Fracto demum sacramento, / ne vacilles, sed memento / tantum esse sub fragmento,
 / quantum toto tegitur.
20 Nulla rei fit scissura: / Signi tantum fit fractura, / qua nec status, / nec statura / signati minuitur. 

1 Sion, pris din saliggjører, / pris din hyrde og din fører, / syng hans lov med sang og spill.
2 Hva du evner, skal du vise, / ingen kan til gagns ham prise, / ingen ord kan strekke til.
3 Brød som lever, og som tenner / liv i den som brødet kjenner,
 / gjenstand for vår hyllest er.
4 Siste kveld til sine venner / ga han det med egne hender. / ingen tvil kan rommes her.
5 Lov skal klinge, lov skal lyde, / lov skal glede, lov skal pryde / hjertets jubelsang og ord.
6 For i dag vi feirer minnet, / det som aldri bort kan svinne, / om det første nattverdsbord.
7 Påsken fra den gamle pakt / viker for den nye makt, / alt blir nytt ved Kongens bord.
8 Nye lov må gamle dømme, / skyggen må for sannhet rømme,
 / natt for lys på Herrens ord.
9 Det som Kristus dengang gjorde, / bød han oss fra nattverdsbordet
 / gjøre for å minnes ham.
10 Og han ga en hellig lære: / Brød og vin skal offer være / som til frelse bæres fram.
11 Kristentroen vitner dette: / Brødet blir hans kjød med rette,
 / vin forvandles til hans blod.
12 Ta det, se det, kan du ikke, / det er skjult for våre blikke, / mot natur, erkjent i tro.
13 Brød og vin er tegn, og ingen / ser det som er skjult i tingen:
 / Største skatt på denne jord.
14 Kjød er føde, blodet drikke, / Kristus hel, han deles ikke, / hel i begge ting han bor.
15 Deles ikke når han nytes, / minker ikke om han brytes, / like hel til hver seg gir.
16 Nyter én ham, nyter mange; / brødet tæres mange gange; / ufortært han alltid blir.
17 Gode får det, onde får det, / men så ulikt begge går det: / Én får liv, en annen død.
18 Godt er livet, ond er døden, / begge fikk den samme føden, / ulikt virker samme brød.
19 Brytes brødet, må du minnes, / i hver del det hele finnes. / Visshet her kan bare vinnes
 / når du fullt og fast det tror.
20 Ytre tegnet kan få lyte, / tingen selv kan du ei bryte. / Herren som du får å nyte:
 / Alltid ens og like stor.
21 Se det englebrød som lønner / vandringsmannens fromme bønner, / sanne brød for Herrens sønner, / ikke slengt til hunder små.
22 Tegn for dette har vår viten: / Isak engang, Lammet siden,
 / og fra ørkenvandringstiden / manna som på marken lå.
23 Gode hyrde, sanne føde, / Jesu, tilgi oss vår brøde, / vern oss, du, i all vår møde;
 / Hjelp oss gjennom verdens øde / fram til alle goders land.
24 Du som allting vet og veier, / her i dødens dal oss leier, / gi at vi må vinne seier
 / og med dem som arven eier, / benkes hist med glede kan. Amen.

Ecce Panis Angelorum

Ecce panis angelorum LH 525 (lydfil)


mandag 4. mai 2015

onsdag 22. april 2015

Veliko Slavoslovlje - Divna Ljubojević

Hristos Anesti

Caelitum Joseph1. Coelitum Joseph decus atque nostrae
 - certa spes vitae, columenque mundi,
quas tibi laeti canimus benignus
suscipe laudes.
 2. Te sator rerum statuit pudicae,
Virginis Sponsum voluitque Verbi,
te Patrem dici, dedit et ministrum
esse salutis.
 3. Tu redemptorem stabulo jacentem,
quem chorus vatum cecinit futurum
aspicis gaudens humilisque natum
numen adoras
4. Rex Deus regum, dominator orbis,
cuius ad nutum tremit infernorum
turba, cui pronus famulatur aether,
se tibi subdit.
5. Laus sit excelsae Triadi perennis
quae tibi praebens superos honores,
de tuis nobis meritis beatae,
gaudia vitae.
Amen.

Engelsk oversettelse
Written by Fr. Juan Escollar (d. 1700), this hymn is part of the official and public prayer of the Catholic Church.

Cibavit Eos

Missa XI Orbis Factor

Misereremini

Absolve Domine

tirsdag 21. april 2015

Lux Aeterna

Domine Jesu Christe

Dies irae, dies illa


In paradisum


In paradisum deducant te Angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere æternam habeas requiem.

Libera me
A FREE TRANSLATION: Free me, o Lord, of eternal death, on that terrible day when heaven and earth will clash together, when you shall come to judge generations by fire, I shall shake all over and fear, when my case is discussed and the wrath may be entailed, when heaven and earth shall clash togher. That day of wrath, misery and sorrow, a great and bitter day in thruth, when you shall come to judge generations by fire.

Requiem - Introitus + KyrieReqiuem, Dies Ire, Officium Defunctorium 

http://www.magnificatmedia.com/the-beautiful-requiem-mass/Subvenite


FREE TRANSLATION: Come, God's saints, rush, Lord's angels, supporting his/her soul and offering it before the Highest One. May Christ who called you support you and to Abraham's bosom may the angels lead you. Supporting his/her sould and offering it before the Highest One. The eternal rest give them o Lord and may perpetual light shine over them. Offering it before the Highest One. 

Requiem Aeternam - spileliste

Agni Parthene - gresk Ύμνοι εις την Θεοτόκον


ام الاله يا بتولKlosterversjon

Agni Parthene - engelsk

Agni Parthene (Αγνή Παρθένε) is a liturgical hymn composed by St. Nectarios of Aegina, drawn from the Theotokarion (Book of Hymns to the Mother of God).

Sometimes performed in Orthodox churches at the beginning of Vespers.

Refrain: O Rejoice Bride unwedded.

O Virgin pure, immaculate, O Lady Theotokos. (Refrain)
O fleece bedewed with every grace. O Virgin Queen and Mother.(Refrain)
More radiant that the rays of the sun, and higher than the heavens. (Refrain)
O joy of virgin choruses, superior to the angels. (Refrain)
O brighter than the firmament and purer that the sun's light. (Refrain)
More holy than the multitude of all the heavenly armies. (Refrain)

O ever virgin Mary of all the world, the Lady.(Refrain)
O Bride all pure immaculate, O Lady Panagia. (Refrain)
O Mary Bride and Queen of all, the cause of our rejoicing. (Refrain)
O noble Maiden, gracious Queen,
supremely holy Mother. (Refrain)
More honored than the Cherubim,
beyond compare more glorious(Refrain)
Than the unbodied Seraphim, transcending the angelic Thrones. (Refrain)

Rejoice, the song of Cherubim rejoice,
the hymn of angels
Rejoice the ode of Seraphim; the joy of the archangels.
Rejoice, O peace and happiness and cause of our rejoicing.
O sacred chamber of the Word, the flower of incorruption.
Rejoice, delightful Paradise of blessed life eternal.
Rejoice O sacred Tree of life and fount of immortality.

I supplicate you, Lady now, I fervently entreat you.
O Queen of all, I earnestly implore and seek your favor.
O gracious Maiden, spotless one, O Lady Panagia.
I call upon you ardently , O holy hallowed Temple.
O help me and deliver me protect me rom the enemy.
And make me an inheritor of blessed life eternal.

Agni Parthene - Valaam Brethren Choir
Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице,
Marie, Devo Chistaya, Presvyataya Bogoroditse
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Царице Мати Дево, Руно всех покрывающее,
Tsaritse Mati Devo, Runo vsekh pokriyvayushchee
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Превысшая Небесных Сил, Нетварное Сияние.
Previysshaya Nebesniykh Sil, Netvarnoe Siyanie.
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Ликов девичьих Радосте, и Ангелов Превысшая,
Likov devich'ikh Radoste, i Angelov Previysshaya,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Небес Честная Сило, и Свете паче все светов,
Nebes Chestnaya Silo, i Svete pache vse svetov,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Честнейшая Владычице всех Небесных Воинств,
Chestneyshaya Vladiychitse veskh Nebesniykh Voinstv,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Всех праотцев Надеждо, пророков Исполнение,
Vsekh praottsev Nadezhdo, prorokov Ispolnenie,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
В подвизех Ты - Помоще, Кивоте Бога Слова,
V podvizekh Tiy - Pomoshche, Kivote Boga Slova,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
И девам - Ликование, и матерем - Отрадо,
I devam - Likovanie, i materem - Otrado,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Целомудрия Наставнице, душ наших Очищение,
Tselomudpriya Nastavnitse, dush nashikh Ochishchenie,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Покрове ширший облака, и страждущих Пристанище,
Pokrove shirshiy oblaka, i strazhdushchikh Pristanishche,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Немощных Покров и Заступнице, Надеждо ненадежных,
Nemoshchniykh Pokrov i Zastupnitse, Nadezhdo nenadezhniykh,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Марие - Мати Христа - Истиннаго Бога,
Marie - Mati Khrista - Istinnago Boga,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости,
Aaronov zhezle prozyabshiy, Sosude tikhoy radosti,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Всех сирых и вдов Утешение, в бедах и скорбех - Помоще,
Vsekh siriykh i vdov Uteshenie, v belakh i skorbekh - Pomoshche,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Священная и Непорочная, Владычице Всепетая,
Svyashchennaya i Neporochnaya, Vladiychitse Vsepetaya,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Приклони ко мне милосердие Божественнаго Сына,
Prikloni ko mne miloserdie Bozhestvennago Siyna,
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.
Ходайце спасения, припадая взываю Ти:
Khodaitse spaseniya, pripadaya vziyvayu Ti:
Радуйся Невесто Неневестная. Raduysya Nevesto Nenevestnaya.

Kyrie Eleison - Divna Ljubojević - Дивна Любоевич


Salve festa dies (påske)


lørdag 18. april 2015

Salve ReginaLatin
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende.


English
Hail, holy Queen, Mother of mercy,
our life, our sweetness and our hope.
To thee do we cry, poor banished children of Eve.
To thee to we send up our sighs, mourning and weeping
in this valley of tears.
Turn, then, most gracious advocate,
thine eyes of mercy toward us,
and after this, our exile,
show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

MagnificatMagnificat * anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis: * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, * recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros * Abraham at semini eius in saecula.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen.

In festo SS.mi Corporis Christi ad Vesperas


torsdag 16. april 2015

Missa de Angelis - Messe 8

Asperges me

Vidi aquam

Vidi Aquam    Vidi Aquam     Vidii Aquam

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia: et omnes,
ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt,
et dicent, alleluia, alleluia.

Confitemini Domino quoniam bonus:
Quoniam in saeculum misericordia eius.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula sæculorum. Amen.

Te Deum


LATIN
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te, aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi caeli et universae Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus;
Te Prophetarum laudabilis numerus;
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae maiestatis,
Venerandum tuum verum et unicum Filium,
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem non horruisti virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti!
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari!
Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae!
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum!
Per singulos dies benedicimus te
Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire!
Miserere nostri, Domine, miserere nostri!
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te!
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum. Amen. Sanctus, Sanctus, Sanctus.


ENGELSK
We praise Thee, O God: we acknowledge Thee to be the Lord.
All the earth doth worship Thee and the Father everlasting.
To Thee all Angels: to Thee the heavens and all the Powers therein.
To Thee the Cherubim and Seraphim: cry with unceasing voice:
Holy, Holy, Holy: Lord God of Hosts.
The heavens and the earth are full: of the majesty of Thy glory.
Thee the glorious choir: of the Apostles.
Thee the admirable company: of the Prophets.
Thee the white-robed army of Martyrs: praise.
Thee the Holy Church throughout all the world: doth acknowledge.
The Father of infinite Majesty.
Thine adorable, true: and only Son
Also the Holy Ghost: the Paraclete.
Thou art the King of Glory: O Christ.
Thou art the everlasting Son: of the Father.
Thou having taken upon Thee to deliver man: didst not abhor the Virgin's womb.
Thou having overcome the sting of death: didst open to believers the kingdom of heaven.
Thou sittest at the right hand of God: in the glory of the Father.
We believe that Thou shalt come: to be our Judge.
We beseech Thee, therefore, help Thy servants: whom Thou has redeemed with Thy precious Blood.
Make them to be numbered with Thy Saints: in glory everlasting.
Lord, save Thy people: and bless Thine inheritance.
Govern them: and lift them up forever.
Day by day: we bless Thee.
And we praise Thy name forever: and world without end.
Vouchsafe, O Lord, this day: to keep us without sin.
Have mercy on us, O Lord: have mercy on us.
Let Thy mercy, O Lord, be upon us: as we have hoped in Thee.
O Lord, in Thee have I hoped: let me never be confounded. Amen. Holy, Holy, Holy.

Te Deum laudamus - Ciebie, Boga, wysławiamyCiebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała,  e / e C D
Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.   G C e / G C D G

Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy,
Heruby, serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje,
Zbaw o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie 1ata, prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas, Panie od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw Swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

O filli et filiæ

Credo III - Lov Herren 22

tirsdag 10. mars 2015